Το Γυμνάσιο Αιανής ιδρύθηκε ως Δημόσιο το σχολικό έτος 1977-1978 και συγχρόνως έπαψε να λειτουργεί το Ιδιωτικό Γυμνάσιο, που είχε ιδρύσει ως Μικτό ημερήσιο ο καθηγητής Φιλολογίας Γεώργιος Πελέκας το έτος 1974. Το Γυμνάσιο στεγάσθηκε αρχικά σε μισθωμένα κτίριο κι από το έτος 1991 στεγάζεται σε σύγχρονο Δημόσιο Διδακτήριο.

 

 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΑΝΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 

1.  Ηλιάδης Μιλτιάδης 1977-1983
2.  Καρατάσιος  Ευτύχιος 1983-1985 
3  Μαγκριώτης  Κυριάκος 1985-1986
4.  Παρχαρίδης  Γεώργιος 1986-1989
5.  Τσαρνέλη  Φωτεινή 1989-1997
6.  Τζιμούρτας  Κωνσταντίνος 1997-2002
7.  Καραδήμος  Ευάγγελος 2002-2007 
8.  Μιχαλόπουλος  Χρήστος 2007-2010 
9.  Δουγαλής  Νικόλαος 2010-2011
10.  Παππάς  Μιχάλης 2011- 
     
     

 

 

 

 

Joomla Templates by Joomla51.com