ΦΥΣΙΚΗ Γ? ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

                                            

 1. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος;

    Δικαιολογήστε.

α. Το ηλεκτρικό φορτίο ενός φορτισμένου σώματος μπορεί να πάρει οποιαδήποτε τιμή.(  )

β. Όταν δύο αφόρτιστα σώματα τρίβονται μεταξύ τους αποκτούν το ίδιο είδος φορτίου.(  )

γ. Ένα φορτισμένο σώμα είναι πάντα ηλεκτρισμένο.(  )

δ. Υπάρχει στη φύση φορτίο μικρότερο του φορτίου του ηλεκτρονίου.(  )

ε. Κατά την ηλέκτριση με τριβή κάποια ηλεκτρόνια καταστρέφονται( )

ζ. Ένα ηλεκτρισμένο σώμα είναι πάντα φορτισμένο.(  )

η. Ένα αφόρτιστο σώμα άλλοτε έλκεται και άλλοτε απωθείται από ένα φορτισμένο

    σώμα.(  )

θ. Μπορούμε να φορτίσουμε ένα σώμα με φορτίο ίσο με το μισό του φορτίου του

    ηλεκτρονίου. (  )

ι. Ένα αφόρτιστο σώμα πάντα έλκεται από ένα φορτισμένο σώμα.(  )

κ. Μπορούμε να φορτίσουμε ένα σώμα με φορτίο -1,6? 10-20 C (  )

2. Συμπληρώστε τα κενά:

Όταν τρίβουμε μια γυάλινη ράβδο σε μεταξωτό ύφασμα μετακινούνται ???????????(εσωτερικά, εξωτερικά) ηλεκτρόνια από άτομα ????????????? ( του υφάσματος, της ράβδου) ???????????. ( στο ύφασμα, στη ράβδο). Έτσι η ράβδος φορτίζεται ????????.(θετικά, αρνητικά) και το ύφασμα ?????????.(θετικά, αρνητικά).

Όταν όμως τρίψουμε μια πλαστική ράβδο σε μάλλινο ύφασμα η ράβδος φορτίζεται ?????????. (αρνητικά, θετικά) γιατί ??????????????????????????????????.................................................................................??????????????????????????????????????????....................................................

3. Τρίβουμε μια αρχικά αφόρτιστη γυάλινη ράβδο σε αφόρτιστο μεταξωτό ύφασμα. Αν από τη ράβδο φύγουν 10000 ηλεκτρόνια και πάνε στο ύφασμα, πόσο φορτίο θα αποκτήσει η ράβδος; Πόσο φορτίο θα έχει τότε το ύφασμα και πόσο θα είναι το συνολικό φορτίο του συστήματος ράβδος-ύφασμα; Δικαιολογήστε. ( Δίνεται:  qe=-1,6? 10-19 C )

4. Πόσα ηλεκτρόνια πρέπει να πάρει μια μεταλλική σφαίρα (Α) για να αποκτήσει φορτίο   -4? 10-10 C  στις παρακάτω περιπτώσεις:  α) είναι αρχικά αφόρτιστη  β) έχει αρχικά φορτίο  q=-10-10 C γ) έχει αρχικά φορτίο q=+12? 10-10 C.  ( Δίνεται:  qe=-1,6? 10-19 C )

5. Μια μεταλλική σφαίρα (A) με φορτίο qΑ=+8nC έρχεται σε επαφή με αφόρτιστη μεταλλική σφαίρα (B). Μετά την επαφή η αρχικά αφόρτιστη σφαίρα έχει φορτίο +1,6nC.

α) Ποιο είναι το φορτίο της σφαίρας (Α) μετά την επαφή;

β) Πόσα ελεύθερα ηλεκτρόνια έφυγαν από τη μια σφαίρα και πήγαν στην άλλη;

γ) Από ποια σφαίρα έφυγαν τα ηλεκτρόνια αυτά; Δικαιολογήστε.

 6.  Μια μεταλλική σφαίρα (A) με φορτίο qΑ=+32nC έρχεται σε επαφή με μεταλλική σφαίρα (B) με φορτίο -4 nC. Μετά την επαφή η σφαίρα (Α) έχει φορτίο +20nC.

α) Ποιο είναι το φορτίο της σφαίρας (Β) μετά την επαφή;

β) Πόσα ελεύθερα ηλεκτρόνια έφυγαν από τη μια σφαίρα και πήγαν στην άλλη;

γ) Από ποια σφαίρα έφυγαν τα ηλεκτρόνια αυτά; Δικαιολογήστε.

7. Διαθέτουμε μια μεταλλική σφαίρα φορτισμένη με φορτίο -16nC και πολλές άλλες,

      απόλυτα ίδιες μ? αυτήν σφαίρες, αφόρτιστες. Τι θα κάνουμε για να απομείνει στην

      αρχική σφαίρα φορτίο -1nC; 

 8.  Διαθέτουμε μια αφόρτιστη γυάλινη ράβδο(Α)  , μια αφόρτιστη πλαστική ράβδο (Β),  μάλλινο ύφασμα και μεταξωτό. Με τη βοήθεια αυτών πώς θα μπορούσαμε να διαπιστώσουμε αν μια άγνωστη ράβδος (Γ) είναι αφόρτιστη ή φορτισμένη, καθώς και το είδος του φορτίου της στην περίπτωση που είναι φορτισμένη;

9. Εξηγήστε την ηλέκτριση α) ενός αγωγού και β) ενός μονωτή με επαγωγή. Μετά την ηλέκτριση ο αγωγός ή ο μονωτής αντίστοιχα είναι φορτισμένος; Δικαιολογήστε.

Στις ερωτήσεις 10-13 διαλέξτε τη σωστή απάντηση

 

10. Το μέτρο της δύναμης Coulomb είναι ανάλογο:

    α. με την απόσταση μεταξύ των φορτίων

    β. με το γινόμενο των δύο φορτίων

11. Το μέτρο της δύναμης Coulomb είναι αντιστρόφως ανάλογο:

    α. Με την απόσταση μεταξύ των φορτίων

    β. Με το τετράγωνο της απόστασης μεταξύ των φορτίων

12. Η δύναμη Coulomb μεταξύ δύο σημειακών φορτίων τριπλασιάζεται όταν:

α. Τριπλασιάσουμε και τα δύο φορτία

β. Τριπλασιάσουμε το ένα από τα δύο φορτία

γ. Τριπλασιάσουμε την απόστασή τους

Δικαιολογήστε.

13. Η δύναμη Coulomb μεταξύ δύο σημειακών φορτίων υποτετραπλασιάζεται όταν:

α. Υποτετραπλασιάσουμε τη μεταξύ τους απόσταση

β. Διπλασιάσουμε τη μεταξύ τους απόσταση

γ. Τετραπλασιάσουμε τη μεταξύ τους απόσταση

Δικαιολογήστε.

14. Δύο φορτισμένες μεταλλικές σφαίρες (1) και (2) έχουν φορτία q1 ,q2 αντίστοιχα και βρίσκονται σε απόσταση r. Αν q1>q2, το μέτρο της  δύναμης Coulombπου ασκεί η σφαίρα (1)  στη (2) είναι μεγαλύτερο, μικρότερο ή ίσο με το μέτρο της δύναμης που ασκεί η (2) στην (1); Δικαιολογήστε.

15. Η δύναμη Coulombμε την οποία αλληλεπιδρούν δύο μεταλλικές σφαίρες (Α) και (Β) έχει μέτρο F, όταν έχουν φορτία qΑ ,qΒ αντίστοιχα και βρίσκονται σε απόσταση r.

Πόσο θα γίνει το μέτρο της δύναμης Coulombαν:

Α) Πενταπλασιάσουμε το φορτίο της σφαίρας (Α)

Β) Τριπλασιάσουμε το φορτίο και των δύο σφαιρών

Γ) Τετραπλασιάσουμε τη μεταξύ τους απόσταση

Δ) Υποτριπλασιάσουμε τη μεταξύ τους απόσταση

Ε) Διπλασιάσουμε το φορτίο της σφαίρας (Β) και διπλασιάσουμε τη μεταξύ τους απόσταση

Ζ) Υποδιπλασιάσουμε το φορτίο της σφαίρας (Α) και υποτριπλασιάσουμε τη μεταξύ τους απόσταση

 

p5131499.jpg

Joomla Templates by Joomla51.com