Το σχολείο συμμετέχει σ? ένα πολυμερές Πρότζεκτ του Comenius, με τίτλο «Living in a multicultural Europe without losing our own identity»  (Ζώντας σε μια πολυπολιτισμική Ευρώπη, χωρίς να χάσουμε την ταυτότητά μας), το οποίο αποτελεί μέρος της «Δια βίου μάθησης» και υποστηρίζεται οικονομικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 Οι χώρες εταίροι στο πρόγραμμα είναι η Ελλάδα, η Ρουμανία, η Γερμανία, το Λουξεμβούργο, η Ιταλία, η Τσεχία, και η Τουρκία και χρονική διάρκεια του προγράμματος είναι δύο έτη (2012 ? 2014).

   Τα μέλη αυτού του προγράμματος θα επιδιώξουν να αξιοποιήσουν ό,τι αντιπροσωπεύει τη πολιτιστική και πολιτισμική παράδοση κάθε συμμετέχουσας χώρας. Το πρόγραμμα θα συντελέσει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων επικοινωνίας των μελών της ομάδας στην αγγλική και στην χρήση των ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορίας κι Επικοινωνίας) και θα ενισχύσει την αναγνώριση και το σεβασμό των κοινών ευρωπαϊκών αξιών. Όλοι οι εταίροι θα αναδείξουν μέσα από συγκεκριμένες δραστηριότητες ό,τι είναι αντιπροσωπευτικό της κάθε χώρας στους τομείς της λογοτεχνίας, της μουσικής, του αθλητισμού, του χορού, της ζωγραφικής, του θεάτρου, των θρησκευτικών. Το πρόγραμμα μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης μέσω σχολικών και εξωσχολικών δραστηριοτήτων.

Joomla Templates by Joomla51.com