Η περιβαλλοντική ομάδα μαθητών του γυμνασίου μας, μαζί με μαθητές των γυμνασίων Καναλίων και Τρικερίου στα πλαίσια της τριμερούς σύμπραξης των σχολείων επισκέφτηκαν και ξεναγήθηκαν στο φράγμα του Ιλαρίωνα.

 Η ξενάγηση πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις στις οποίες...

θα λειτουργεί μονάδα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. Το φράγμα του Ιλαρίωνα κατασκευάστηκε από αμμοχάλικο ποταμού και έχει αργιλικό πυρήνα. Έχει μέγιστο ύψος από τη θεμελίωση 130 μέτρα και το μήκος στη στέψη του είναι 540 μ. Έχει όγκο 8,8 εκατομμύρια κυβικά, με τη λεκάνη απορροής του έργου στα περίπου 5.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ενώ ο συνολικός όγκος της λίμνης που θα δημιουργηθεί εντός των νομών Κοζάνης και Γρεβενών ανέρχεται σε 520 κυβικά μέτρα νερού, με ωφέλιμο όγκο  412 εκ. κ.μ. νερού.  Ο Υδροηλεκτρικός Σταθμός περιλαμβάνει δύο μονάδες ισχύος 78,5 μεγαβάτ  και συνολικής ισχύς 157 MW. Το εργοστάσιο θα παράγει 410 γιγαβατώρες ετησίως.

Τα νερά της τεχνητής λίμνης θα καλύψουν όλο το φαράγγι της Ζάβορδας. Το φράγμα του Ιλαρίωνα εκτός από την παραγωγή ενέργειας θα υδρεύσει τη Θεσσαλονίκη και θα ρυθμίσει τον ταμιευτήρια Πολυφύτου, σταθεροποιώντας τις διακυμάνσεις της λίμνης.

Joomla Templates by Joomla51.com